Project Memorial דף הבית - Memorial

שישה מיליון

אנשים מתו בשואה, להלן מספר האנשים שהדליקו את הנר

29

אור נרות

על הפרויקט "אני מדליק נר זיכרון!"

לפי המסורת, כל נר שמדליקים מסמל חיי אדם. בתקופת מלחמת העולם השנייה, הושמדו שישה מיליון יהודים, מה שאומר ששישה מיליון נרות כובו בטרם עת. יחד, נדליק נרות לזיכרם. כשאנחנו מקבלים פרטים אישיים, ניתן להקדיש את הנר לאדם מסויים ותעודה ייחודית תודפס בהתאם. כשמדליקים נר, ניתן לתת תרומה. כל התרומות תשמשנה להקמת מצבות זיכרון.

מרתון וידאו:

הפרויקט הבינלאומי הקרוי "נר זכרון" נועד לשמר את זכרון קורבנות השואה. לזכרון זה אין גבולות גיאוגרפיים, לאום, שפה או מעמד חברתי. תדליקו את הנר הפרטי שלכם, תצלמו בוידאו, תזמינו חברים ומכרים להשתתף. שלחו את הוידאו ל candle@shamir.lv ותמצאו אותו על מפה אינטראקטיבית של העולם. תספרו לנו על פרויקט הזכרון שמתנהל בקהילה שלכם, בעיר שלכם, במדינתכם.